تمامي حقوق اين سايت متعلق به گروه هونيکو مي باشد
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
طراحي و اجراي کابينت
با توجه به تنوع و گوناگوني فراوان چوب ها ، رويه ها و يراق آلات  مورد استفاده ، و همينطور نيازها و درخواستهاي مشتريان ، بهترين روش براي کار به شرح زير مي باشد

ملاقات با مشتري پس از اخذ درخواست وي ، ارائه راهکارهاي مختلف به ايشان
کسب نيازمندي ها ودرخواستهاي وي پس از درک راهکارهاي موجود توسط ايشان

تهيه پيشنهاد قيمتي / فني در چند حالت با امکانات و قيمت متنوع   
تعامل با مشتري و ارائه مشاوره به ايشان جهت کمک در انتخاب در بين آنها
عقد قرارداد بر اساس پيشنهاد قيمتي/فني انتخاب شده  به همراه ارائه جدول زماني پروژه

عکسها، جهت بزرگنمايي کليک نماييد
65
66
67
68
69
70
71
72
73
طراحي هاي 3 بعدي، جهت بزرگنمايي کليک نماييد ايده ها، جهت بزرگنمايي کليک نماييد
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
دکوراسيون داخلي
طراحي و اجراي دکوراسيون
طراحي و اجراي کابينت
BMS طراحي و اجراي خانه هوشمند
خانه هوشمند چيست ؟
مراحل کار
طراحي و اجراي سيستم هاي امنيتي
اجراي دوربين مداربسته،انتقال تصوير
طراحي و اجراي اعلام حريق
سيستم امنيتي و درب اتوماتيک