تمامي حقوق اين سايت متعلق به گروه هونيکو مي باشد
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
طراحي و اجراي دکوراسيون داخلي
با توجه به تنوع و گوناگوني فراوان چوب ها ، رويه ها و يراق آلات  مورد استفاده ، و همينطور نيازها و درخواستهاي مشتريان ، بهترين روش براي کار به شرح زير مي باشد

ملاقات با مشتري پس از اخذ درخواست وي ، ارائه راهکارهاي مختلف به ايشان
کسب نيازمندي ها ودرخواستهاي وي پس از درک راهکارهاي موجود توسط ايشان

تهيه پيشنهاد قيمتي / فني در چند حالت با امکانات و قيمت متنوع   
تعامل با مشتري و ارائه مشاوره به ايشان جهت کمک در انتخاب در بين آنها
عقد قرارداد بر اساس پيشنهاد قيمتي/فني انتخاب شده  به همراه ارائه جدول زماني پروژه

برخي طرحها و ايده ها ي خانگي، جهت بزرگنمايي کليک نماييد
دکوراسيون داخلي
طراحي و اجراي دکوراسيون
طراحي و اجراي کابينت
BMS طراحي و اجراي خانه هوشمند
خانه هوشمند چيست ؟
مراحل کار
طراحي و اجراي سيستم هاي امنيتي
اجراي دوربين مداربسته،انتقال تصوير
طراحي و اجراي اعلام حريق
سيستم امنيتي و درب اتوماتيک